Ako ekonomika SR funguje

Nadpis som si zvoli preto, že OĽANO vytklo v RTVS vláde, že jej riešenia sú nesystémové.


O systémovom prístupe k ekonomike však denne počujeme aj od našich poslancov v parlamente; iba riešenia nie sú systémové. Aj ekonomika je systém. V čom je problém? Čitateľa by som rád voviedol do problému trochu odbornejšie, z pohľadu ekonóma.

Slovnaft v Bratislave z ropy vyrába 16 produktov a SES Tlamče vyrábajú kotle pre elektrárne a teplárne a iné podniky. Produkty Slovnaftu a produkty SES (outputy, ale rozdielne) vyžadujú celkom iné vstupné suroviny a materiály (inputy) a aj inú pracovnú silu. Čiže ekonomika je systém, ktorý, po prvé, pozostáva z rôznych podsystémov (podsystém výroba, podsystém monetárno-finančný), a po druhé, sama je časťou väčšieho systému – spoločnosť ako celok, sociálny systém. Teda ekonomiku môžeme analyzovať pomocou dvoch základných pojmov: jej štruktúrou a jej dynamickým správaním. Hovorí o tom spomenutý  Slovnaft a SES, ale takýchto prvkov je v ekonomike veľa a to všetko predstavuje jej štruktúru, ktorých interakcia plodí dynamiku ekonomiky, jej rozvoj. Interakciou je to, že napríklad používané osobné autá v SES potrebujú benzín zo Slovnaftu. Ekonómovia chápu ekonomiku aj cez väčšie sektory – domácnosti, vládu a zahraničie, ktoré sú, ako vieme, zásobované tovarmi a službami, ktoré boli vyrobené v sektore podnikov.

Je zrejmé, že outputy podnikov sú unikátne, rozličné, rozdielne outputy. Avšak domácnosti, podniky a vládne inštitúcie  sú súčasne prvkami aj politického systému krajiny, sociálneho ale aj ekonomického systému. Ekonomický systém v prvom rade produkuje fyzické tovary, komodity, čo umožňuje jednotlivcom uspokojiť ich materiálne potreby, čiže to spája domácnosti, podniky a vládu ako prvky ekonomického systému, ktorý je spravidla rozdielny v rôznych krajinách, teda napr. EÚ. Luxembursko sa tak prirodzene svojim ekonomickým systémom líši od SR. A to si už žiada vedecké diferencované riadenie väčšieho celku krajín. Vznikol totiž nový ekonomický systém, ktorého štruktúra sa veľmi skomplikovala. Vznikli nové podsystémy, krajiny a tak vzniká aj možnosť ekonomickej dominancie niektorej krajiny. Môže sa stať, že ekonomický systém istej krajiny môže byť agresívny. Preto musí ekonomická politika  riešiť aj problém ekonomickej tolerancie, aby nedochádzalo do využívania zdrojov menej rozvinutého ekonomického systému v prospech dominantného, agresívneho.

Celkom konkrétne, v Luxembursku 46 % HDP krajiny závisí od finančníctva. Ďalej, okrem existencie privátnych bánk už viac ako 20 rokov je Luxembursko najdôležitejším sídlom trhu s finančnými investičnými fondmi. Výnimočná sila vo finančníctve Luxemburska spôsobila, že v máji 2011 existovalo 144 bánk s viac ako 26 000 pobočkami. Luxembursko je na druhom mieste na svete ako centrum obchodu s investičnými fondmi po USA. Je tiež najväčším centrom súkromného bankovníctva v eurozóne. U nás, ako iste vie čitateľ, na prvom mieste je automobilový a stavebný priemysel. Štruktúra ekonomiky Luxemburska je výrazne iná ako zvyšných krajín EÚ, a teda aj SR. A to je vážny problém z hľadiska usmerňovania a fungovania ekonomiky EÚ ako celku.

Predovšetkým si musíme uvedomiť, čo diferencuje jeden ekonomický systém od druhého. Je to predovšetkým charakteristický output ekonomiky, druhy a množstvo tovarov a služieb, ktoré zabezpečuje. Z toho ale plynie, že  každý druh outputu požaduje aj množstvo a druh pracovnej sily, a samozrejme príslušnú cenovú úroveň. Teda aj množstvo a druh pracovnej sily aj cenová úroveň sú iným outputom ekonomického systému, sú nutným derivátom procesov, ktorými sa vyrábajú výrobky a služby, a sú vlastné ekonomickému systému. Verím, že čitateľ vycítil podstatu ekonomického systému hlbšie. Verím, že teraz pociťuje potrebu systémových zásahov.

Z povedaného zračí, že ak vláda hovorí o systémovom prístupe k riešeniu problémov ekonomiky, nemôže ju prekvapiť, že nemáme príslušnú pracovnú silu, napr. zváračov, a teraz narýchlo otvárame zváračskú školu. Ba lákame pracovnú silu. Totiž „ekonomický mikroskop“ známy ako input/output analýza nám všetky informácie o spomenutých odvetvových interakciách poskytuje spolu s danou štruktúrou ekonomiky. Aj pre jej reálne nevyužívanie ekonomika SR nefunguje ako by mohla, či mala. O tom už dávno hovorí ekonomická veda. O vzťahoch v elektrike hovorí Ohmov zákon a „má ho“ aj veda, ktorú voláme ekonómia. Iba ho treba poznať a reálne v riadení ekonomiky využívať. Asi aj preto dnes máme rozvrátený priemysel (iba automobilový, chyba), destabilizovaný, ak nie horšie, agrosektor, strategické podniky nie sú v rukách, vo vlastníctve štátu, prebieha drancovanie slovenského prírodného bohatstva (napr. lesov). Stratili sme prehľad o finančných tokoch štátnych prostriedkov a zdá sa, že aj o prostriedkoch z eurofondov (rozkrádanie). Mladí sa nám zo zahraničia nevracajú. Nemala by inak fungovať naša ekonomika?


 Prof. J. Husár


ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Súvislosti, ktoré gniavia Európu

Nemecký ekonóm T. Sarazin to vyjadril jednoduchým nadpisom svojho diela Nemecko pácha samovraždu a zožal aj veľkú kritiku za hlboký a pravdivý vhľad do problémov Nemecka.

Katalánsko a samostatnosť ... aktualizácia - 10.10.2017 - očakáva sa tlačová konferencia ...

Sledujte naživo večer pred zasadnutím katalánskeho parlamentu a zajtrajší deň, ktorý bude pre Kataláncov pravdepodobne prelomový.

Z osudov slovenských geografických názvov (13)

Slovenské geografické názvy a ich umelá maďarizácia

 
Odber noviniek na stránke

captcha