Národná bločková lotéria

logo_narodna_blockova_loteria_500
NÁRODNÁ BLOČKOVÁ LOTÉRIA – ŠTART 16.9.2013

 

Čo je to Národná bločková lotéria ?

Národná bločková lotéria je lotériová hra v zmysle Zákona o hazardných hrách, kde je definovaná ako „Štátna lotéria pokladničných dokladov“.

 

Kto sa môže zúčastniť lotérie ?

Každý občan, ktorý má viac ako 18 rokov a má k dispozícii platný doklad z elektronickej registračnej pokladne (bloček) v hodnote viac ako 1,00 €, ktorý nie je starší ako 2 mesiace. Doklad musí byť vystavený po 1.9.2013.

 

Kedy je doklad z elektronickej registračnej pokladne platný ?

Ak má všetky náležitosti podľa Zákona o elektronických registračných pokladniach, hlavne DKP (daňový kód pokladnice), dátum vystavenia, čas vystavenia, sumu dokladu, logo MF SR.

 

Ako sa môžem zapojiť do lotérie ?

Zaregistrovaním bločku do lotérie alebo automaticky zakúpením tovaru u vybraných predajcov (od 16.9.2013 pilotne ŠEVT, a.s.).

 

Kde si môžem zaregistrovať bloček do lotérie ?

 • Na ktoromkoľvek zbernom mieste spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. a to vyplnením tiketu, na ktorom vyplním údaje z bločku (DKP, dátum, čas, suma) a podám tiket obsluhe terminálu. Následne dostanem potvrdenie o zaregistrovaní do lotérie. Za túto registráciu zaplatím symbolický poplatok 20 centov. Zoznam zberných miest spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. je na http://www.tipos.sk/Default.aspx?CatID=9,  je ich viac ako 2.400.
 • Prostredníctvom internetovej stránky www.narodnablockovaloteria.sk. K zaregistrovaniu potrebujem svoju emailovú adresu a údaje z bločku (DKP, dátum, čas, suma). Registrácia cez internetovú stránku je bezplatná.
 • Prostredníctvom mobilnej aplikácie pre „rozumné telefóny“. Aplikácie sú k dispozícii pre mobilné telefónny a tablety s operačným systémom iOS a Android a je možné si ich stiahnuť cez Apple App Store, Google Play Store alebo na stránke www.narodnablockovaloteria.sk. K zaregistrovaniu potrebujem svoju emailovú adresu a údaje z bločku (DKP, dátum, čas, suma). Registrácia cez aplikácie pre mobilné telefónny je bezplatná.
 • Zaslaním krátkej textovej správy (SMS) na skrátené číslo 7777. Formát textovej správy je DKPDKPDKPDKPDKPD dd.mm.rrrr hh:mm ssss,ss, kde DKPDKPDKPDKPDKPD je 16 alebo 17- miestne DKP pokladne
 • dd.mm.rrrr je dátum vzniku pokladničného dokladu, hh:mm je čas vzniku pokladničného dokladu, ssss,ss je suma pokladničného dokladu, napríklad 6014567890123456 1.9.2013 10:23 100,00. Formát je tiež popísaný vo Všeobecných obchodných podmienkach konkrétneho operátora. Registrácia prostredníctvom SMS je bezplatná s výnimkou telekomunikačného poplatku za poslanie SMS.
 • Nákupom tovaru u vybraných predajcov, ktorí automaticky zaregistrujú doklad do lotérie po nákupe, ak sú splnené všetky podmienky (vek kupujúceho 18+, hodnota nákupu viac ako 1,00€, súhlas kupujúceho s účasťou v lotérii). Aktuálny zoznam predajcov zapojených automaticky do lotérie je k dispozícii na www.narodnablockovaloteria.sk. K 16.09.2013 je to spoločnosť ŠEVT, a.s.

 

Koľkokrát sa môže jeden bloček zúčastniť lotérie ?

Každý bloček sa môže zapojiť do lotérie 1x

 

Čo slúži ako potvrdenie o zapojení sa do lotérie ?

Potvrdenie o zapojení sa do lotérie je doklad, ktorý má nasledovné náležitosti:

 • DKP bločku
 • dátum vzniku bločku
 • čas vzniku bločku
 • suma bločku
 • registračný kód
 • overovací kód
 • dátum žrebovania, ktorého sa zúčastňuje

 

V prípade registrácie prostredníctvom zberných miest TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. má potvrdenie papierovú formu a overovací kód je vytlačený formou čiarového kódu. V prípade registrácie prostredníctvom internetovej stránky, mobilných aplikácií alebo SMS má potvrdenie elektronickú formu. V prípade nákupu u vybraných predajcov je potvrdenie vytlačené spolu s nákupom na bločku.

 

Čo je to registračný kód ?

Registračný kód je jednoznačný 13-miestny reťazec skladajúci sa z číslic a písmen. Prostredníctvom tohto kódu zistím, či som vyhral. Výherné kódy budú zverejnené po žrebovaní.

 

Čo je to overovací kód ?

Overovací kód je reťazec písmen a číslic, ktorý pozná iba hráč a slúži k potvrdeniu vyplatenia výhry.

 

Ako často môžem vyhrať ?

Každý bloček platne zaregistrovaný do lotérie má dve šance na výhru – prvú a druhú šancu.

Prvá šanca sa žrebuje každých 14 dní, spravidla v pondelok. Je vyžrebovaných 10 výhercov (10 výherných poradí). Výška výhier v jednotlivých výherných poradiach je nasledovná:

 

1. poradie 10 000 eur
2. poradie 3 000 eur
3. poradie 2 500 eur
4. poradie 2 000 eur
5. poradie 1 000 eur
6. poradie 500 eur
7. poradie 400 eur
8. poradie 300 eur
9. poradie 200 eur
10. poradie 100 eur

 

Druhá šanca sa žrebuje každých 28 dní, spravidla v pondelok a zúčastňujú sa jej všetky doklady, ktorých DKP je zhodné s jedným z 8 DKP vyžrebovaných pri poslednom žrebovaní druhej šance. Platí, že 8 DKP je žrebovaných tak, aby každé zodpovedalo pokladni v jednom z 8 vyšších územných celkov SR (krajov). Výška výhry v druhej šanci je vecná alebo peňažná v hodnote 10.000,00 €.

 

Kde zistím, že som vyhral ?

Zoznam výherných registračných kódov a kódov DKP pre druhú šancu bude zverejnený na www.narodnablockovaloteria.sk a vo vybraných vysielaniach žrebovania číselných lotérií v TV Markíza a v zberniach TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

 

Tiež môžem zistiť, či som vyhral:

 • Ak som bloček registroval prostredníctvom zberného miesta TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. návštevou ktoréhokoľvek zberného miesta a overením potvrdenia o registrácii do lotérie cez terminál na ktoromkoľvek zbernom mieste
 • Ak som bloček registroval prostredníctvom internetovej stránky využitím funkcie „overenie stávky“ na tejto stránke
 • Ak som bloček registroval prostredníctvom mobilnej aplikácie využitím funkcie „overenie stávky“ v tejto aplikácii
 • Ak som bloček registroval prostredníctvom SMS správy, zaslaním bezplatnej SMS s textom „vyhra“ na skrátené číslo 7777
 • Ak som uskutočnil nákup u vybraných predajcov zapojených do automatickej registrácie pri nákupe, návštevou stránky www.narodnablockovaloteria.sk a využitím funkcie „overenie stávky“ alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie pre „rozumné“ telefónny využitím funkcie „overenie stávky“.

 

Ak som vyhral, ako mi bude vyplatená výhra ?

 • Ak som bloček registroval prostredníctvom zberného miesta TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. návštevou ktoréhokoľvek zberného miesta. Ak je výška výhry do 3.500 €, výhru mi môžu vyplatiť na mieste, pokiaľ má zberňa príslušnú hotovosť. Ak je výhra vyššia ako 3.500 €, osobnou návštevou sídla spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
 • Ak som bloček registroval prostredníctvom internetovej stránky využitím funkcie „vyplatiť výhru“ na tejto stránke. Ak je výška výhry do 1.000 €, výhra mi bude poukázaná na mnou zadané číslo bankového účtu. Ak je výhra vyššia ako 1.000 €, osobnou návštevou sídla spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
 • Ak som bloček registroval prostredníctvom mobilnej aplikácie využitím funkcie „vyplatiť výhru“ v tejto aplikácii. Ak je výška výhry do 1.000 €, výhra mi bude poukázaná na mnou zadané číslo bankového účtu. Ak je výhra vyššia ako 1.000 €, osobnou návštevou sídla spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
 • Ak som bloček registroval prostredníctvom SMS správy, zaslaním bezplatnej SMS s textom „vyhra“ na skrátené číslo 7777 a následným zadaním overovacieho kódu. Ak je výška výhry do 1.000 €, výhra mi bude poukázaná za mnou zadané číslo bankového účtu. Ak je výhra vyššia ako 1.000 €, osobnou návštevou sídla spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
 • Ak som uskutočnil nákup u vybraných predajcov zapojených do automatickej registrácie pri nákupe, návštevou stránky www.narodnablockovaloteria.sk a využitím funkcie „vyplatiť výhru“ alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie pre „rozumné“ telefónny využitím funkcie „vyplatiť výhru“. Ak je výška výhry do 1.000 €, výhra mi bude poukázaná na mnou zadané číslo bankového účtu. Ak je výhra vyššia ako 1.000 €, osobnou návštevou sídla spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

 

Ak vyhrám, musím zaplatiť daň z príjmu ?

Nie, výhry v Národnej bločkovej lotérii sú oslobodené od dani z príjmu aj od povinnosti zasielať priznanie z príjmu do zdravotnej poisťovne.

 

Kde zistím ďalšie informácie ?

Na internetovej stránke www.narodnablockovaloteria.sk alebo na infolinke TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. 18177, 18277.

Powered by Gigastars creative

Plugin creado por AcIDc00L: bundles
Plugin Modo Mantenimiento patrocinado por: seo valencia
%d bloggers like this: