slovenska_zastava_1

Spolupráca vlasteneckých spolkov

Informácia o spolupráci vlasteneckých spolkov 1. Predstavitelia 15 vlasteneckých spolkov (Panslovanská únia, Konzervatívne Slovensko, Naša Európa 2000 – Slovakia, Kongres slovenskej […]

Continue Reading...
PanSÚ_OK

Panslovanská únia

Panslovanská únia (ďalej len „PanSÚ“) je občianske združenie so sídlom v Bratislave, založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní      občanov v znení neskorších predpisov 5.