PanSÚ_OK

Ideový zámer Panslovanskej únie

Zachovajme slovenskú identitu   Ideový zámer Panslovanskej únie Sme slovenskí vlastenci a preto v presvedčení, že v dnešnej, peniazmi zdemoralizovanej, odkresťančovanej […]

Continue Reading...
pansu_logo_500

Vyhlásenie Panslovanskej únie k používaniu názvu „Československo“

Panslovanská únia neraz poukázala na pretrvávanie ideológie čechoslovakizmu i po rozdelení spoločného štátu Slovákov a Čechov, ktorý podľa jej názoru kalí dobré vzťahy medzi našimi národmi a bráni

PanSÚ_OK

Panslovanská únia

Panslovanská únia (ďalej len „PanSÚ“) je občianske združenie so sídlom v Bratislave, založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní      občanov v znení neskorších predpisov 5.

Plugin creado por AcIDc00L: bundles
Plugin Modo Mantenimiento patrocinado por: seo valencia